Dijkhoff reageert op vragen SP over niet geïncasseerde boetes

0
3420

De tijdslijnen doen vermoeden dat het allemaal is gepland. Op 17 mei verscheen in het Algemeen Dagblad een (ongenuanceerd) dat boetes bij buitenlandse casinos niet te incasseren zijn. De hele aanpak werd zelfs bestempeld als ‘kansloos’.

Wij rekenden al voor dat het allemaal wel meevalt. In ons artikel van 8 mei lieten we zien dat de meeste casino’s gewoon betalen of dat er nog een bezwaarproces loopt. Enkel My Global Games (inmiddels offline) en Blue May Enterprises (een notoir illegaal casino) betaalden de boetes niet.

De publicatie in het AD deed natuurlijk weer wat stof opwaaien. Net zoals het persbericht dat de Kansspelautoriteit op zaterdag 27 mei de wereld in bracht. De SP stelde de vragen en verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaf de antwoorden.

De vragen van de SP aan Dijkhoff

Het jonge kamerlid Michiel van Nispen stelde namens de SP de vragen. Tijdens het zwangerschapsverlof van Nine Kooiman heeft hij de portefeuille ‘Kansspelen’ overgenomen.

Van Nispen had een vijftal vragen voor Klaas Dijkhoff:

  1. Het AD schrijft dat boetes voor buitenlandse goksites vooral voor de bühne zijn. Wat is uw reactie hier op?
  2. Hoe is het bedrag van € 750.000 aan bestuurlijke boetes opgebouwd? Hoeveel goksites hebben een boete gehad.
  3. Wat zijn de consequenties van het niet betalen van een boete? Welke stappen zijn er ondernomen?
  4. Kunnen er, indien een site veelvuldig bestuurlijke boetes negeert, strafrechtelijke stappen worden ondernomen? Zo ja, wordt dit gedaan en kunnen strafrechtelijke boetes wel in het buitenland geïnd worden?
  5. Waarom werden boetes voor 2015 wel betaald en daarna niet meer?
  6. Hoe incasseren andere Europese landen de bestuurlijke boetes in het buitenland?
  7. Klopt het dat het innen van bestuurlijke boetes geen prioriteit is van de Kansspelautoriteit?
  8. Is er extra capaciteit nodig voor het wel kunnen incasseren van deze boetes?
  9. Deelt u de mening dat aan het innen van deze boetes een groter belang moet worden gehecht aangezien het onbestraft laten van overtredingen het overtreden van de regels wellicht aanmoedigt en dit het bestaansrecht van de Kansspelautoriteit raakt?
  10. Hebben boetes (betaald of onbetaald) invloed op het al dan niet toegekend krijgen van een toekomstige online kansspelvergunning? En hoe werkt dit dan?

De antwoorden van Klaas Dijkhoff

Dijkhoff geeft aan dat hij eind 2016 in een interview in het Financiële Dagblad al uitgebreid heeft stilgestaan bij de problematiek van het incasseren van bestuurlijke boetes in het buitenland. In de praktijk blijkt dat onmogelijk te zijn. De online kansspelvergunning blijkt wel een goed drukmiddel te zijn. Een boete of het niet betalen van een boete kan namelijk betekenen dat een goksite niet meer in aanmerking komt voor een toekomstige online kansspelvergunning.

Dijkhoff heeft aan Van Nispen uitgelegd hoe de bestuurlijke boetes precies zijn opgebouwd. In ons artikel over deze boetes kun je precies lezen wie een boete heeft ontvangen. En ook wie de boete heeft betaald.

Onbetaalde boetes worden geïncasseerd indien degene die de boete heeft ontvangen, in Nederland woonachtig is. In het buitenland ligt het anders, want een bestuurlijke boete is daar niet tot nauwelijks te incasseren. Het drukmiddel is de toekomstige online kansspelvergunning. Een boete, laat staan een onbetaalde, spreekt niet in het voordeel van een casino of bookmaker bij de aanvraag van een online kansspelvergunning. Daarom hebben vooral voor 2015 veel beboete goksites hun boete betaald.

In het uiterste geval kan het strafrecht ingezet worden, aldus Dijkhoff. Dit is wel het allerlaatste instrument. Het kan ingezet worden als er sprake is van meervoudige overtredingen of als er (ook) sprake is van criminele activiteiten. De Kansspelautoriteit heeft een convenant gesloten met het Openbaar Ministerie. Als er aanleiding toe is, onderneemt het Openbaar Ministerie actie. Hierij kan het strafrecht ook grensoverschrijdend ingezet worden.

Hoe incasseren andere Europese landen bestuurlijke boetes?

Er is onderzoek gedaan naar het incasseren van bestuurlijke boetes over de grens. Dit onderzoek is in 2014 gepresenteerd in het rapport ‘Grensoverschrijdende inning bestuurlijke boetes’. Er is hierbij gekeken naar België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De Belgen leggen bestuurlijke boetes op in het buitenland, maar slagen er – net zoals Nederland- niet in om deze te incasseren. De Duitsers slagen hier beter in. Zij hebben met veel landen afspraken gemaakt over wederzijdse erkenning van elkaars boetebesluiten. Hierdoor slagen de Duitsers er in de praktijk beter in om boetes in het buitenland te incasseren.

De Britten tot slot, hebben amper ervaring met bestuurlijke boetes. Het instrument wordt aan de overkant van de Noordzee niet gebruikt. De reden: bestuurlijke boetes zijn over de grens toch amper te incasseren. Een ander argument is dat de Britten de gewilde kansspelvergunning van de UK Gambling Commission als pressiemiddel hebben. Wie de boete niet betaalt, raakt de vergunning kwijt en mag geen kansspelen meer aanbieden in het Verenigd Koninkrijk.

Bestuurlijke boetes wel degelijk prioriteit van de Kansspelautoriteit

De SP vindt dat er te weinig wordt gedaan aan het aanpakken van illegale kansspelen. Dijkhoff geeft aan dat het incasseren van boetes geen ondergeschoven kindje is bij de Kansspelautoriteit, maar dat het simpelweg ingewikkeld is om zo’n boete in het buitenland te kunnen innen. De Kansspelautoriteit is wel degelijk op zoek naar manieren om boetes te incasseren, onder andere door samen te werken met toezichthouders van andere Europese landen.

Dijkhoff wijst er ook op dat illegale aanbieders op andere manieren het leven zuur wordt gemaakt. Dat kan onder andere zijn middels het strafrecht, maar ook door het aanpakken van bedrijven die diensten verlenen aan aanbieders die ondanks boetes doorgaan met het aanbieden van illegale kansspelen. De Kansspelautoriteit heeft een financiële dienstverlener beboet en een aantal reclamemakers aangepakt. Hierdoor wordt het voor beboete goksites steeds moeilijker om in Nederland te kunnen opereren.

Een ander pressiemiddel is de felbegeerde kansspelvergunning. De Tweede Kamer heeft in 2011 de motie-Bouwmeester aangenomen. Deze motie schrijft voor dat beboete aanbieders niet meer in aanmerking komen voor een toekomstige vergunning voor het aanbieden van online kansspelen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here