Rechtszaak Betsson tegen Kansspelautoriteit: de uitspraak

0
4694

Vorige week schreven we al over het kort geding dat Betsson aanspande tegen de Kansspelautoriteit. Betsson verloor dit kort geding.

De Kansspelautoriteit reageerde op de dag van de uitspraak direct met een persbericht dat het het aanpakken van illegale, online kansspelen onverminderd voortzet.

De uitspraak van de voorzieningenrechter zegt echter vooral dat er geen sprake is van een spoedeisend karakter. Dat spoedeisende karakter is cruciaal om een vordering in kort geding toe te wijzen.

Waar gaat deze zaak over?

De Kansspelautoriteit treedt al een aantal jaren op tegen illegale online kansspelen. Het standpuint van de Kansspelautoriteit is dat elk online kansspel in Nederland illegaal is. Behalve als de Kansspelautoriteit een vergunning heeft verstrekt. Vergunningen zijn verstrekt aan bijvoorbeeld de Toto of Runnerz. De wet biedt verder geen mogelijkheden om meer vergunningen te verstrekken. Daarvoor is nu de Wet Kansspelen op Afstand in behandeling bij de Eerste Kamer.

Omdat de mankracht bij de Kansspelautoriteit beperkt is, er vele duizenden websites met online kansspelen zijn en het geen zin heeft om betrouwbare websites hard aan te pakken, hanteerde de Kansspelautoriteit tot 1 juni 2016 een aantal prioriteringscriteria. Dit kwam er op neer dat websites met een .nl-extensie, in het Nederlands en/of adverterend in Nederlandse geprinte media of op radio en televisie, zich prioriteerden voor een nader onderzoek. Als uit dit onderzoek bleek dat de kansspelwet werd overtreden, volgde er een boete.

Een aantal online casino’s liepen op deze manier tegen een boete aan. Deze boetes bleken achteraf amper te incasseren zijn in het buitenland. De meeste online casino’s opereren vanuit het buitenland.

Verscherpte aanpak

Iets wat de Kansspelautoriteit ook tegen het hoofd stootte, was dat online casino’s deze prioriteringscriteria zagen als een soort van vrijbrief. Vanaf Engelstalige .com-websites vlogen de Koningsdagbonussen, molens en andere expliciete verwijzingen naar Nederland de bezoeker om te oren. Veel casino’s leefden volgens het motto “als we op een .com staan, in het Engels en niet in de krant, radio of op televisie adverteren, mag alles”.

Daarom verscherpte de Kansspelautoriteit de criteria. Voortaan moesten de prioriteringscriteria niet letterlijk geïnterpreteerd worden, maar in de geest van de criteria en de Kansspelwet.

De paniek in de online casino wereld was groot. Online casino’s met een Nederlandstalige naam, zoals Polder Casino, Fortuin Casino en Klaver Casino sloten de deuren per 1 juni. Zon Casino veranderde haar naam in Play Sunny en Amsterdams Casino werd Slot Planet.

Betsson spande een kort geding, omdat de Zweden het niet eens zijn met deze verscherpte aanpak. Men vreest reputatatieschade en is van mening dat het beleid van de Kansspelautoriteit onrechtmatig is en in strijd met het gelijkheids-, zorgvuldigheids-, vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel. Of in duidelijk Nederlands: het is niet zo netjes als de toezichthouder tijdens de voetbalwedstrijd de doeltjes versleept.

Wat vindt de voorzieningenrechter ervan?

Belangrijk om te weten is dat een kort geding dient om spoedeisende zaken af te handelen. Vaak wordt een kort geding dan ook gebruikt om bijvoorbeeld een boek of publicatie van een artikel tegen te houden. Dat heeft spoedeisend belang als je daarin bijvoorbeeld wordt belasterd. Je wilt dan graag voor publicatie van het artikel je gelijk krijgen en niet pas 3 maanden later. Dan is je naam namelijk al besmeurd.

De rechter wijst hier ook op. De bevoegde rechter in dit geval is de bestuursrechter. Rechter van dienst bij een kort geding, de voorzieningenrechter, bekijkt alleen het spoedeisende karakter.

Geen spoedeisend karakter, want…

Daar is volgens de rechter geen sprake van en wel om de volgende redenen:

  • het persbericht van de Kansspelautoriteit is officieel geen besluit. Je kunt er dus ook geen bezwaar tegen maken. Pas als de Kansspelautoriteit optreedt tegen Betsson, kan Betsson hier bezwaar tegen maken;
  • het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit heeft standgehouden bij eerdere rechtszaken en is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel bevonden. Het aangescherpte prioriteringsbeleid kan getoetst worden bij de rechter als op basis van dit beleid een kansspelaanbieder aan wordt gepakt;
  • de Kansspelwet op basis waarvan online kansspelen zonder vergunning verboden zijn, dateert al van 1964. In oktober 2016 heeft de Kansspelautoriteit er ook op gewezen dat er niet wordt gedoogd en dat ook andere redenen dat de prioriteringscriteria, aanleiding kunnen zijn voor een nader onderzoek;
  • Betsson leidt geen reputatieschade, omdat het persbericht van de Kansspelautoriteit algemeen van aard is en niet specifiek verwijst naar Betsson of een van de online casino’s van Betsson;
  • indien Betsson een boete of sanctie van de Kansspelautoriteit krijgt en deze wordt verworpen bij de rechter, kan dit een vergunning voor Betsson sowieso niet in gevaar brengen;
  • de Kansspelautoriteit heeft aangegeven dat een boete of sanctie, een toekomstige vergunning niet per definitie uitsluit.

De voorzieningenrechter oordeelt op basis hiervan dat er nu geen vonnis benodigd is. Er is immers geen enkel spoedeisend belang in deze zaak. In geval van handhaving door de Kansspelautoriteit, kan Betsson bescherming zoeken bij de bestuursrechter.

Uit deze rechtszaak blijkt in ieder geval dat op dit moment geen sprake is van handhavingsacties richting Betsson.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here